Landelijk Register 

Al onze Voorschool peuterspeelzalen zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Op deze website vindt u de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen in Nederland. Deze voorzieningen worden pas in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente.

Bekijkt u hier het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.