Voorschoolprogramma Puk & Co

Puk & Ko is een thematisch programma met activiteiten voor de voorschoolse periode. Het is bedoeld voor groepen waarin veel peuters met een (dreigende) taalachterstand zitten, en sluit aan bij Ik & Ko, voor kleuters. Samen vormen de programma's een effectieve aanpak voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE), genaamd KO-totaal.

Taal, rekenen en sociale vaardigheden

Het hoofddoel van Puk & Ko is een basis te leggen voor de Nederlandse taal, zodat de peuters met zo min mogelijk taalproblemen aan het basisonderwijs beginnen. De nadruk ligt hierbij op spreken en luisteren en het uitbreiden van de woordenschat. Daarnaast besteedt Puk & Ko aandacht aan de startende rekenontwikkeling en sociaal communicatieve vaardigheden. Zo is er een activiteit waarbij de peuters kleren uitzoeken voor Puk. Ze noemen en beschrijven daarbij de kleren. Ze leren ook kleren te kiezen en te kijken of de kleren wel of niet passen. Kunnen kiezen is een voorbeeld van een sociaal communicatieve vaardigheid. Zien of iets groot of klein is, is een voorbereiding op rekenen.

Thema's met speelse activiteiten voor zelfontdekkend leren

Puk & Ko werkt met tien thema's uit het dagelijkse leven van peuters. Voorbeelden van de thema’s zijn: Eet Smakelijk!, Knuffelen en Wat heb jij aan vandaag? Bij elk thema zijn tien activiteiten ontwikkeld, zoals: knutselen, bewegen, voorlezen en spel, waardoor de peuters de wereld om hen heen op een actieve manier ontdekken.

Handpop Puk lokt interactie uit

De activiteiten dagen peuters uit taal te gebruiken. De handpop Puk speelt hierbij een belangrijke rol. Samen met Puk maken de peuters allerlei dingen mee, waarbij ze samen met de peuterleidster en de andere peuters veel taal aangeboden krijgen en ook zelf taal gebruiken. Bij Puk & Ko zijn ook activiteiten ontwikkeld die ouders thuis met hun kinderen kunnen ondernemen.

Drie niveaus van taalontwikkeling

Puk & Ko sluit aan bij de taalvaardigheid van de individuele kinderen. Puk & Ko speelt daarop in met aanwijzingen voor doelgerichte begeleiding op drie niveaus: 1. kinderen die nog nauwelijks Nederlands begrijpen; 2. kinderen die wel wat Nederlands begrijpen, maar het nog niet kunnen gebruiken; 3. kinderen die Nederlands begrijpen en het ook al kunnen gebruiken.

Contacten met ouders

Wederzijdse informatie en betrokkenheid bij de activiteiten van de kinderen op de peuterspeelzaal is absoluut noodzakelijk. Bij het brengen en halen is er vanzelf contact met de ouders.

Puk & Ko thuis

De betrokkenheid van ouders is heel belangrijk voor de ontwikkeling van peuters. Doordat leidsters de ouders betrekken bij wat er in de groep gebeurt, vergroot je de effectiviteit van Puk & Ko. Om een groter effect van Puk & Ko te bereiken is het belangrijk dat ouders worden betrokken bij wat er in de groep gebeurt. En is het goed als ouders thuis ook activiteiten met hun kind doen. Daarom zijn er bij elk thema activiteiten ontwikkeld die de ouders thuis met hun kind kunnen doen. Deze activiteiten sluiten aan bij de thema's van Puk & Ko.

Vertellen en doen

Bij elk thema zijn vier activiteiten ontwikkeld die ouders thuis met hun kind kunnen doen. De activiteiten variëren van het vertellen van een verhaal tot samen de was ophangen. Ze zijn speels en sluiten aan bij dagelijkse, huiselijke bezigheden. Daardoor vragen ze nauwelijks extra tijd van de ouders. De activiteiten zijn voor de ouders uitgeschreven op een kopieerblad dat ze van de peuterleidster meekrijgen voordat de groep aan een nieuw thema begint. Aangezien meertalige peuters thuis, net als hun ouders, vaak vooral hun moedertaal gebruiken, is het belangrijk dat de materialen ook in die taal beschikbaar zijn. Dit maakt het voor de ouders makkelijker om ermee te werken. De materialen van Puk & Ko Thuis zijn daarom niet alleen uitgevoerd in het Nederlands, maar ook in het Turks en het Marokkaans-Arabisch.

Inrichting

Het lokaal is zo ingericht dat alle ontwikkelingsgebieden van de peuter actief kunnen worden beoefend. In het lokaal is een huishoek, een knutselhoek, een bouwhoek, een computerhoek, een puzzelhoek, een leeshoek en een themahoek.

Speelmaterialen

In de Voorschool peuterspeelzaal wordt veel gebruik gemaakt van voor de peuter bekende en onbekende materialen, waardoor de kinderen veel ervaringen kunnen opdoen. In de huishoek bijvoorbeeld wordt ook gespeeld met echt materiaal (echte kop en schoteltjes). Er zijn veel kinderboeken aanwezig (zelf lezen, voorlezen). Er is ook een kleine waterspeelplek en een zand-watertafel. Verder is het buitenspelen (wanneer het weer het maar enigszins toelaat) ook een belangrijk onderdeel van de ochtend/middag. Er wordt gespeeld met fietsjes, tractoren en andere rollend materiaal. Daar waar mogelijk spelen we regelmatig in het speellokaal van de basisschool en wordt er gericht gewerkt aan de motoriek van de kinderen door middel van peutergym.

Meer weten?

Misschien begrijpt u bepaalde zaken in de bovenstaande uitleg van het programma Puk & Ko niet helemaal of wilt u gewoon meer weten? U kunt dit dan aan een leidster van de Voorschool peuterspeelzaal vragen. 

Bent u benieuwd naar de Voorschool peuterspeelzaal bij u in de buurt? Bekijk <hier> al onze Voorschool peuterspeelzalen.