Voorschoolprogramma Startblokken

Startblokken is een programma voor de totale ontwikkeling van peuters en kleuters. Het is een programma voor alle kinderen en het is bijzonder geschikt voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Met een combinatie van spelen en leren worden de 2,5 tot 6 jarigen gestimuleerd in hun ontwikkeling. 

Bij Startblokken wordt benadrukt wat het kind al kan en graag doet. Door deze positieve houding wordt het kind gestimuleerd dingen te gaan doen die het nog niet kan en zich steeds verder te ontwikkelen. Het programma Startblokken richt zich op alle gebieden (kenmerken) die een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van een kind:
basiskenmerken (o.a. initiatieven nemen, graag meedoen, plezier in activiteiten) spelactiviteiten en taal (bewegen, eenvoudig rollen/fantasiespel, voorwerpen benoemen en handelingen verwoorden, praten met speelgenoten)constructieve/beeldende activiteiten en taal (experimenteren, tekeningen maken en erover vertellen, ontdekken, benoemen en verwoorden) kring- en gespreksactiviteiten (aan de praat komen, uiten en iets vragen)beginnende geletterdheid (willen meelezen, reageren en interesse tonen in boeken, krabbeltekeningen) tweede taalverwerving (non-verbale communicatie, taal begrijpen en taal gebruiken)specifieke kennis en vaardigheden (motoriek, zelfredzaamheid, sociale vaardigheden)

Thema´s

Gedurende het gehele schooljaar wordt er gewerkt met thema´s. Deze thema’s geven aanleiding tot verbreding en verdieping van het spel. De thema´s sluiten goed aan bij de belevingswereld van de kinderen en zijn goed zichtbaar in de peuterspeelzaal. Er wordt een aparte themahoek ingericht waar de kinderen kunnen spelen. Het spel staat bij de thema´s centraal. In een kleine kring (leidster met een paar kinderen) en in de grote kring (alle kinderen) wordt aandacht besteed aan het thema door middel van boeken, gesprekken, liedjes en allerlei ander materiaal.

Werkwijze

Gedurende de wenperiode maken de kinderen kennis met de regels, de dagelijkse structuur en het thema wat op dat moment centraal staat in de peuterspeelzaal. Kinderen leren waar ze aan toe zijn, ze kennen de regels en ze weten dat alle spulletjes in het lokaal een vaste plek hebben. Dit geeft kinderen een gevoel van veiligheid en houvast. Door de duidelijke structuur, het themagericht werken en het meespelen door de leidsters komt een kind gemakkelijk tot spel. De voorwerpen en handelingen worden voortdurend van taal voorzien.

Spel staat centraal

Het spelen staat centraal bij het programma Startblokken. Bij het vrije spel ligt het initiatief bij het kind. Het kind kiest zelf waarmee het wil spelen. Om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen stimuleren en observeren spelen de leidsters vaak mee. Wanneer er met een thema wordt gewerkt zal dit ook bij het vrije spel aan bod komen (bijv. rollenspel).

Inrichting

Het lokaal is zo ingericht dat alle ontwikkelingsgebieden van de peuter actief kunnen worden beoefend. In het lokaal is er bijvoorbeeld een huishoek, een knutselhoek, een bouwhoek, een computerhoek, een puzzelhoek, een leeshoek en een themahoek. Tevens wordt er bij een thema vaak gebruik gemaakt van een verteltafel. Dit is een tafel waarbij een prentenboek centraal staat. Het verhaal uit het boek kan door middel van allerlei attributen nagespeeld worden en kinderen bedenken soms zelf een verhaal.

Speelmaterialen

In de Voorschool peuterspeelzaal wordt veel gebruik gemaakt van voor de peuter bekende en onbekende materialen, waardoor de kinderen veel ervaringen kunnen opdoen. In de huishoek, bijvoorbeeld, wordt ook gespeeld met echt materiaal (echte kop en schoteltjes, theepot etc). Er zijn veel kinderboeken aanwezig (zelf lezen, voorlezen). Er is ook een kleine waterspeelplek en een zand-watertafel. Verder is het buitenspelen (wanneer het weer het maar enigszins toelaat) ook een belangrijk onderdeel van de ochtend/middag. Er wordt gespeeld met fietsjes, tractoren, en andere rollend materiaal. Ook spelen we regelmatig, daar waar mogelijk, in het speellokaal van de basisschool. Regelmatig wordt er gericht gewerkt aan de motoriek van de kinderen door middel van de peutergym.

Observeren

Observeren is een belangrijk onderdeel van Startblokken. Voor het observeren wordt gebruik gemaakt van het KIJK-systeem. 

Contacten met ouders

Wederzijdse informatie en betrokkenheid bij de activiteiten van de kinderen op de peuterspeelzaal is absoluut noodzakelijk. Bij het brengen en halen is er vanzelf contact met de ouders. Ouders doen ook mee aan de spelactiviteiten in de groep. Ze gaan bijvoorbeeld mee met uitstapjes die in verband met een thema georganiseerd worden. Minimaal tweemaal per jaar wordt er een ouderbijeenkomst georganiseerd, waarin we het hebben over onder andere het dagritme, thema´s en de activiteiten, de pedagogische principes van Startblokken en het Nederlands als tweede taal. Gesprekken met ouders over hun kind(eren) vinden plaats in een persoonlijk gesprek aan de hand van het kinderdagboek en het portfolio.

Meer weten?

Misschien begrijpt u bepaalde zaken in de bovenstaande uitleg van het programma Startblokken niet helemaal of wilt u gewoon meer weten. U kunt dit dan aan de leidster van de Voorschool peuterspeelzaal vragen.
Bent u benieuwd naar de Voorschool peuterspeelzaal bij u in de buurt? Bekijk <hier> al onze Voorschool peuterspeelzalen.